Profil spoločnosti

Fair play business

Profil spoločnosti

Vysoká kvalita a spoľahlivosť spojená s modernými náradiami, nástrojmi a zariadeniami, stoja pri výkone našej práce v popredí. Naši zamestnanci sú kvalifikovaní odborníci s mnohoročnými skúsenosťami na domácom i zahraničnom trhu. Spoločnosť svojimi aktivitami zasahuje do rôznych odvetví priemyslu. Najdôležitejšou prioritou a výsledkom spoločnosti je spokojný zákazník.

Hlavnou činnosťou spoločnosti Industriemontage s. r. o. je montážna a výrobná činnosť v oblasti strojárstva, pre všetky odvetvia priemyslu, čo nepriamo vyplýva aj z názvu spoločnosti. Spoločnosť je ďalej dodávateľ zváračských a potrubárskych prác, pracovnej sily pre obchodných partnerov prevažne v západnej a severnej Európe.

Hlavným cieľom spoločnosti je byť stabilným partnerom pre súčasných a aj budúcich zákazníkov.

Je pre  nás výzvou plniť Vaše požiadavky, podľa Vašich predstáv.

IČO: 47796430

DIČ: 2024099374

Submitting Form...

The server encountered an error.

Správa odoslaná